Mikael Andersson

Hur kan man, utan armar och ben, ta sig fram i livet på det sätt som Mikael gör? Varifrån kommer denna kraft att ta sig fram i livet? Varifrån kommer hans målinriktade attityd och detta smittande leende?
Mikael Andersson berättar och ger svar under sin föreläsning – Tankens kraft – att göra det omöjliga möjligt!